Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Birger Larsen (O), Marianne Grip-Hansen var indkaldt som suppleant.
  • 1
    Dragør Havn, realisering af helhedsplan - forhandling med de berørte lejere (lukket)
    Sagsid.: 15/1943