Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 22:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger)
Bemærkninger: Per Faldborg Olesen (V) deltog i stedet for Helle Barth (V)

Jørgen Honoré (O) deltog i stedet for Birger Larsen (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Ejerskab af HMN Naturgas (lukket)
  Sagsid.: 17/13

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Sagen blev drøftet og går videre til drøftelse i KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 26-01-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at HMN inviteres til at uddybe og klarlægge problematikken for kommunalbestyrelsen inden d. 27.2.2017

  For stemte:  4 (T)

  Imod stemte: 7 (A+C+O)

  Undlod:      3 (I+V)

  Faldet.

  Forslag fra A og C:

  På baggrund af drøftelser i ØU og KB, vurderer Dragør Kommunes repræsentant i selskabets repræsentantskab mulighederne ved de forskellige typer ejerstruktur, i lyset af evt. yderligere oplysninger fra HMN Naturgas og i dialog med forvaltningen, med henblik på at afgive en foreløbig tilkendegivelse på repræsentantskabsmødet den 27. februar 2017.

  Den endelige afgørelse om Dragør Kommunes stillingtagen til selskabets fremtidige form træffes på et senere tidspunkt ved behandling i kommunalbestyrelsen.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.