Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Jens Passarge (T)
Bemærkninger: Forslag fra T:
At sagen på den lukkede dagsorden ændres fra lukket til åben

For stemte : 4 (T)
Imod stemte: 10 (A+C+O+V)
Undlod at stemme: 1 (I)

Faldet

Per Faldborg Olesen (V) deltog i stedet for Jens Passarge (T) Godkendelse af dagsorden:
  • 1
    Udbud af ny kommunal svømmehal, udvidelse (lukket)
    Sagsid.: 15/2513