Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Referat fra repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas, februar 2017 (lukket)
  Sagsid.: 17/13

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 30-03-2017

  Indstilling:

  Administrationen indstiller, at orientering om referatet tages til efterretning.

  Beslutning:

  For stemte:            10 (A+C+I+O+V)                       

  Imod stemte:           5 (T)  

  Godkendt.

 • 2
  Forslag fra I – bestyrelsesmøde i ARC (lukket)
  Sagsid.: 17/862

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 30-03-2017

  Drøftet.