Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Svend Mathiasen (T)
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T)
Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag fra T - Dragør Kommunes behandling af sårbare familier (lukket)
  Sagsid.: 17/1372

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 26-10-2017

  Forslag fra T:

  At det indskærpes overfor forvaltningen, at Ankestyrelsens afgørelser skal efterleves straks, og at forvaltningen i alle henseender skal føre en konstruktiv dialog med borgerne og altid overholde at svare borgerne indenfor 10 arbejdsdage.

  For stemte:             3 (T)

  Imod stemte:           7 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   2 (I+ Sven Norup (Løsgænger))

  Faldet.

  AOV:

  At sagen tages til efterretning og forvaltningen overholder svarfrister og afgørelser fra klagenævn.

  For stemte:             7 (A+O+V)

  Imod stemte:           3 (T)

  Undlod at stemme:   2 (I + Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at ACOV ikke vil pålægge forvaltningen straks at efterleve Ankestyrelsens afgørelser og at man ikke vil indskærpe, at forvaltningen skal føre en konstruktiv dialog og at borgernes henvendelser skal besvares indenfor 10 dage.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Forslag fra AOC:

  AOC foreslår, at sagen tages til efterretning og forvaltningen – som hidtil – overholder svarfrister og afgørelser fra klagenævn.

  For stemte:

  3 (A+O+C)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2017

  Forslag fra Asger Larsen (I):

  Sagen tages af dagsorden og fremlægges på næste SSU møde.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2017

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 7. september 2017.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 01-06-2017

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse:

  Liste T beklager, at et flertal ikke straks vil pålægge forvaltningen at svare borgerne på deres henvendelser og at efterleve Ankestyrelsens afgørelser.