Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 21:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Kystbeskyttelse - Udpegning af vinderhold til udviklingsplan
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal i denne sag endeligt udpege det vinderhold, som skal udarbejde en strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelse. Forslag til den strategiske udviklingsplan forventes lagt op til politisk beslutning i oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at hold 1 - Arkitema K/S og COWI A/S udpeges som vinderhold på baggrund af bedømmelseskomiteens enstemmige anbefaling,
    
  2. at vinderholdet udarbejder udkast til udviklingsplan med afsæt i anbefalingerne i bedømmelsesrapporten og med hovedelementer oplistet i sagsfremstillingen,
    
  3. at bedømmelsesrapporten formidles til borger- og interessenter efter offentliggørelse af vinderholdet, og at forvaltningen begynder en dialog om lokal indpasning af projektet i sommeren 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1-3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Det blev præciseret, at datoen for offentliggørelse er den 8. marts. 

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Om konkurrencen baggrund og inddragelse
  Baggrund for konkurrencen: Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelse af et projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommunes ca. 13 km kyst. Kommunen er i øget risiko for stormflodshændelser som følge klimaændringer. Tal fra regionen estimerer fremtidige skadesomkostninger på samlet 1,2 mia kr for grundejerne i kommunen i årene fra 2017-2100.

  Inddragelse i konkurrencen: Der er sket omfattende borgerinddragelse op til konkurrencen med 5 borgersamlinger langs kysten suppleret af digital inddragelse. Viden herfra blev viderebragt til tre konkurrerende hold. Derudover har en ambassadør-gruppe med berørte grundejerforeninger kunnet deltage i to tværfaglige workshops med rådgiverhold m.fl. og alle grundejerforeninger var inviteret til at deltage i præsentation af de tre forslag. Deltagelsen vurderes at have været høj.

  Hovedelementer i strategisk udviklingsplan

  Vinderholdet skal udarbejde udkast til en strategisk udviklingsplan, som forventes lagt frem til politisk vedtagelse i oktober 2021. Udviklingsplanen skal samle, konkretisere og udvikle de bedste idéer fra konkurrencen.

  Anbefalingerne til det videre arbejde kan findes i bedømmelsesrapporten i bilag 1. De generelle anbefalinger inklusiv forvaltningens kommentarer er trukket ud i bilag 2. Begge steder findes anbefalinger for de enkelte delstrækninger 1. Nordstranden, 2. Dragør havn/By, 3. Sydstranden, 4. Søvang, 5. Fra Søvang til Kongelunden og 6. Kongelunden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag