Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden.
  • 1
    Afgivelse af købstilbud på Asylgrunden (lukket)
    Sagsid.: 21/2054