Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 30. september 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Ebbe Kyrø (T), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansættelse af kommunaldirektør
  Sagsid.: 21/2663

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse af ny kommunaldirektør pr. 1. november 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny kommunaldirektør på kontraktvilkår,
    
  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-09-2021

  Ad 1 og 2

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 30-09-2021

  Ad 1

  Ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat, Mads Leth-Petersen, ansættes som ny kommunaldirektør på kontraktvilkår.

  Ad 2

  Administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Muusmann opslået stillingen som kommunaldirektør til forventet besættelse 1. november 2021.

  Ansøgningsfristen udløb den 29. august 2021, og der var indkommet 9 ansøgninger.

  Ansættelsesudvalget udvalgte den 31.8 2021 kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 8. september 2021. Anden samtalerunde afholdtes den 28. september 2021.

  Ansættelsesudvalgets anbefaling om en kandidat vil forelægges til ekstraordinært Økonomiudvalgs møde den 30. september 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 30. september 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2021.