Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 07:45

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  • 1
    Ansættelse af direktør (lukket)
    Sagsid.: 21/8542