Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 10/1922

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at Mette Mortensen indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen Mette Mortensen indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsfremstillingen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-10-2010
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Mette Mortensen (F) har i mail af 7. oktober 2010 oplyst, at Kim Grønved Nielsen er syg på ubestemt tid. Mette Mortensen er stedfortræder for Kim Grønved Nielsen. Efter styrelseslovens § 15. stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Efter det oplyste over for administrationen findes betingelserne for stedfortræderens indtræden til stede, hvorfor det anbefales, at Mette Mortensen indtræder som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Gruppen der udpegede Kim Grønved Nielsen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Kim Grønved Nielsen er udpeget: Økonomi- og Planudvalget, Børn og Ungeudvalget, Biblioteksrådet, Forældrebestyrelsen i Harevængets integrerede børneinstitution, Forældrebestyrelsen i Vierdigets fritidshjem, Handicaprådet, Markedsføringsgruppen, Valgbestyrelse ved kommunale valg. Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010