Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Svømmehallen holder åbent til den 10. juni 2011
  Sagsid.: 11/565

  ANBEFALING:
  Sagen oversendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Ændringsforslag fra C-gruppen: Svømmehallen holdes åben til den 31.12.2011, og sagen drøftes på budgetseminaret 2012. For stemte 3 (C) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Undlod at stemme 2 (T) Faldet Borgmesterens forslag blev godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Borgmesteren stiller forslag om, at svømmehallen holder åbent til den 10. juni 2011, hvor den planmæssigt lukkes for sommeren.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011