Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 21. juni 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  5 ansøgninger om låneoptagelse og lejeforhøjelse under den kollektive råderet - Strandparken
  Sagsid.: 12/844

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at ansøgningerne af 1. juni 2012 fra Strandparken, afdelingerne 1, 4, 5, 6 og 9 om låneoptagelse og lejeforhøjelse under den kollektive råderet godkendes

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Sagen udsat med henblik på nærmere undersøgelse Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2012
  For stemte: 3 (A+F+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 1 (C) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales overfor KB. Ole Svendsen (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  For stemte: 10 (A+F+T-Peter Læssøe+O+V-Morten Juel Hansen+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 3 (C) Undlod at stemme: 2 (Peter Læssøe (T)+Morten Juel Hansen (V)) Godkendt Asger Larsen kan stemme for huslejestigninger op til 5 %, men ikke til stigninger, som overstiger 5 % for hver enkelt lejlighed.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget 5 ansøgninger fra boligselskabet Strandparken om godkendelse af lånefinansiering af nye køkkener og bad i afdelingerne 1, 4, 5, 6 og 9. Arbejderne er udført under den kollektive råderet og lånene skal tilbagebetales via individuelle lejestigninger af de lejemål der har valgt at benytte sig af den kollektive råderet. Afdeling 1: Afdelingen ansøger om tilladelse til optagelse af et fast forrentet 3 % obligationslån med kr. 1.433.000,00. De individuelle lejestigninger berører 17 lejemål og varierer fra 1,38 % til 19,97 % af den årlige leje som betales før låneoptagelsen. Afdeling 4: Afdelingen ansøger om tilladelse til at optage et fastforrentet 3 % obligationslån med kr. 664.190,00. De individuelle lejestigninger berører 9 lejemål og varierer fra 2,14 % til 12,71 % af den årlige leje som betales før låneoptagelsen. Afdeling 5: Afdelingen ansøger om tilladelse til at optage et fastforrentet 3 % obligationslån med kr. 1.267.000,00. De individuelle lejestigninger berører 24 lejemål og varierer fra 0,62 % til 10,28 % af den årlige leje som betales før låneoptagelsen. Afdeling 6: Afdelingen ansøger om tilladelse til at optage et fastforrentet 3 % obligationslån med kr. 530.331,00. De individuelle lejestigninger berører 7 lejemål og varierer fra 1,90 % til 13,87 % af den årlige leje som betales før låneoptagelsen. Afdeling 9: Afdelingen ansøger om tilladelse til at optage et fastforrentet 3 % obligationslån med kr. 239.153,00. De individuelle lejestigninger berører 6 lejemål og varierer fra 1,09 % til 7,91 % af den årlige leje som betales før låneoptagelsen. Administrationen har med ansøgningerne modtaget kopi af låneberegninger og beregninger af de individuelle lejeforhøjelser.

  LOVE/REGLER:
  Driftsbekendtgørelsen der indeholder reglerne for anvendelse af den kollektive råderet. Almenboliglovgivningen som foreskriver, at Kommunalbestyrelsen som tilsyn med de almene boliger skal godkende låneoptagelse og de lejestigninger som overstiger 5 % af den årlige husleje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 2
  Forslag fra C-gruppen om belysning af projektforslag
  Sagsid.: 12/900

  ANBEFALING:
  Fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ændringsforlag fra Morten Juel Hansen (V): ”Af respekt for Hollænderhallens Bestyrelse og den politiske fagbehandling forslår Venstre at sagen færdigbehandles i Hollænderhallens Bestyrelse, som derefter kommer med en indstilling til SBKU, hvor sagen færdigbehandles med indstilling til ØPU og KB.” For stemte: 12 (A+F+O+T+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Undlod at stemme: 3 (C) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  C gruppen ved Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at forvaltningen belyser, om det fremsendte forslag fra Flemming Brylle og Merete Stefani, kan realiseres. Belysningen af projekt ideen sker med inddragelse af Brylle/Stefani, og med fokus på, at der er mindst mulig økonomisk omkostning for kommunen. Motivation Kommunen har i dag en svømmehal der er lukket. Bygningen anvendes ikke til andet og såfremt der ikke findes relevant anvendelse af lokalet må det vurderes, at kommunen over tid kommer til at rive bygningen ned. To borgere viser med deres forslag, hvordan bygningen kan anvendes til gavn for borgerne og at udvikling kan ske i et samspil mellem kommune og borgere. Der er lagt op til, at der ikke skal være etableringsomkostninger for kommunen og enten ingen eller minimale driftsomkostninger. Det er et spændende forslag der også kan medvirke til at styrke livet i og omkring Hollænderhallen og er et tiltag vi ikke har i dag. En belysning af forslaget vil danne grundlag for en politisk drøftelse af både vores kulturpolitik, men også den problemstilling at vi har en bygning liggende i forfald, som med forslaget kan anvendes til gavn for borgerne.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012