Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 31. januar 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Forsøg med nye prøver i folkeskolen
  Sagsid.: 13/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at folkeskolerne i Dragør Kommune kan deltage i forsøg med nye prøveformer, hvis de ønsker det.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ministeriet for Børn og Undervisning har startet en række nye forsøg med folkeskolens prøver. Formålet med forsøgene er at undersøge mulighederne for at skabe en styrket sammenhæng mellem undervisning, arbejdsformer og prøver i grundskolen. Baggrunden er et ønske om at skabe mere virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, der kan styrke elevernes engagement og motivation.

  Fokus i forsøgene er gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer. Det problem- og produktorienterede er nyt i prøverne og sætter fokus på elevernes projektkompetencer. Eleverne skal ved prøverne producere viden og bruge den i nye sammenhænge, samtidig med at den faglige dialog mellem eleverne fremmes.

  Initiativet er en del af regeringens folkeskoleudspil ”Gør en god skole bedre” og indgår i et samlet udviklingsforløb for prøver og eksamen, der løber frem til 2014.

  Skolerne har i skoleråret 12/13 mulighed for at tilmelde sig forsøg inden for fagene:

  • Samfundsfag, historie og kristendomskundskab
  • Fremmedsprog
  • Fysik/kemi.

  Krav for deltagelse i forsøget

  En deltagelse i forsøget kræver at Kommunalbestyrelsen godkender det. Herefter kan skolerne søge kvalitets- og tilsynsstyrelsen om dispensation. Ansøgningsfristen for deltagelse i forsøget er den 7. februar 2013.

  Deltagende skoler vil efterfølgende blive inddraget i evalueringen, som vil indgå i beslutningsgrundlaget for den fortsatte udvikling af folkeskolernes afsluttende prøver.

  Skolernes undervisning i dag

  I dag er f.eks. fysik/kemi undervisningen tilrettelagt, så der løbende arbejdes i grupper, når der f.eks. skal opstilles forsøg og når eleverne sparre med hinanden.

  En gruppeeksamen ved afgangsprøve i faget vil derfor afspejle den daglige undervisning og den måde man i vid udstrækning arbejder med faget på i ungdomsuddannelserne.

  Ved at godkende en deltagelse i forsøgene, har skolerne mulighed for at afprøve nye prøveformer tilpasset den gennemførte undervisning, hvis de ønsker det.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  V foreslog at anbefalingen godkendes idet spørgsmålet om gruppeeksamen drøftes i skolebestyrelsen.

  For stemte 11 (A,F,T,V)

  Imod stemte 1 (O)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt.