Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Marianne Grip-Hansen (O) deltog som suppleant for Birger Larsen (O).

 • 1
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/49

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har på vegne af T-gruppen i mail af 12. januar 2015 anmodet om at følgende behandles på Økonomiudvalgets dagsorden den 22. januar 2015:

  ”Forundersøgelse til ansættelse af medarbejder til turisme og erhverv

  Liste T stiller forslag om, at der foretages en uvildig analyse af kommunens opgaver på områderne turisme og erhverv. Analysen skal bruges som grundlag for ansættelse af en medarbejder til turisme og erhverv og danne baggrund for opstilling af nye mål herfor i Dragør Kommune.

  Baggrund

  Dragør Kommune har en begyndende strategi for udvikling af områderne turisme og erhverv, og der er bred politisk opbakning til at udvikle områderne.

  Der er derfor i kommunalbestyrelsen almindelig enighed om, at områderne bør professionaliseres, og at en medarbejder ansættes, som kan give områderne en faglig fundering, bred koordinering og kontinuitet.

  Opgaven bør følge tre faser:

  Fase 1: Gennemførelse af et tjek (kortlægning) på områderne turisme og erhverv

  Fase 2: Rekruttering af ny medarbejder til turisme og erhverv til kommunen

  Fase 3: Udarbejdelse af strategi og budget

  Fase 1: Et tjek tegner et billede af, hvordan kommunens service på områderne turisme og erhverv fungerer i dag. Det analyserer form og indhold set i forhold til de politiske og administrative mål, kommunen har. Arbejdet omfatter interviews med udvalgte politikere, embedsmænd, borgere og erhvervsdrivende, organisationerne Visit Dragør og Dragør Erhverv samt analyser af tidligere politikker på området. Tjek’et afleveres i form af en kortfattet rapport. Opgaven bør løses af en ekstern rådgiver.

  Fase 2: Et tjek af områderne turisme og erhverv vil desuden være et nyttigt redskab i rekrutteringen af nye medarbejdere til kommunen. Det bruges til at lave et godt stillingsopslag, til at vurdere kandidaterne, og det giver efterfølgende de nye medarbejdere det bedste grundlag for at udvikle ny strategier på områderne.

  Fase 3: Den nye medarbejder udvikler – evt. i samarbejde med en ekstern konsulent - en overordnet strategi for turisme og erhverv i kommunen. Strategien omfatter handlings- og tidsplaner, ansvarsfordelinger samt forslag til budgetter for de næste tre år på området. Den udgør således et grundigt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen.

  Analysen, som er beskrevet i Fase 1, kan bestilles som et miniudbud og annonceres f.eks. i Dragør Nyt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Ændringsforslag fra ACOV

  De lønmidler der er afsat til kultur, fritid og erhvervsområdet vil blive anvendt til ansættelsen af en konsulent til opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Forvaltningen igangsætter ansættelsen så hurtigt som muligt.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  T hævede sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra T:

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  ACOV-forslag fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  5 (I+L+T)

  Godkendt.