Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. april 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Jan Baeré deltog som stedfortræder for Jens Passarge (V). Birgitte Rinhart deltog som stedfortræder for Peter Læssøe (T). Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Forslag fra O,T,V
  Sagsid.: 15/847

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har den 10. april 2015 anmodet om at følgende forslag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2015.

  Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2016

  O, V, T foreslår, at Dragør Kommune fastholder en samlet økonomisk ramme på 10 mio.kr. for busdriften i år 2016. Den konkrete besparelse på regionalbusserne 350S og 81N udmøntes i form af ændringer på linje 32 + 33 + 35, samt etablering af en ringbuslinje til/fra lufthavnen. Yderligere konkretisering af bestillingen vil ske på baggrund af §17,4-mødet d. 22.4.2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra ACOV:

  ACOV finder 17,4 udvalgets forslag interessant og relevant for løsning af de udfordringer Dragør har i den offentlige trafik. ACOV ønsker at arbejde videre med dette og foreslår derfor sagen returneres til videre behandling i BEPU, samt tages med i budgetforhandlingerne.

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T beklager, at der ikke er flertal for at sende busbestillingerne for 2016 af sted inden bestillingens deadline 1. maj. Flertallets beslutning betyder, at der tidligst sker ændringer i busbetjeningen fra 2017.