Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Helle Barth (V), Jens Passarge (T)
Bemærkninger: Per Faldborg Olesen (V) deltog i stedet for Helle Barth (V)

Jørgen Honoré (O) deltog i stedet for Birger Larsen (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag fra ACIOV - Drøftelse af boligplacering af flygtninge
  Sagsid.: 17/195

  SAGSFREMSTILLING:

  ACIOV ønsker at KB drøfter boligplacering af flygtninge

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra ACIOV:

  1. Forvaltningen stopper videre forhandlinger med henblik på at leje parcelhuse til flygtninge.

  2. Forvaltningen fremlægger hurtigst muligt sag til beslutning i ØU vedr. leje af pavilloner til boligplacering på mulige steder i kommunen.

  3. Forvaltningen bedes henvende sig på ny til ministeren vedrørende mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone.

  4. Forvaltningen bedes henvende sig til udlejer af pavillonerne for at, om muligt "konvertere" fællespavillonen til to boligpavilloner. Alternativt indrettes to boliger i pavillonerne. Spørgsmålet om fællespavillonerne afklares når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet.

  5. Forvaltningen pålægges at undersøge alternative løsninger med private firmaer der har specialiseret sig i midlertidige boliger af flygtninge/fælleslokaler for en prisbillig løsning. Dette fremlægges for ØU snarest muligt.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.