Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 08:15

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Kim Dupont (V), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansættelse af direktør
  Sagsid.: 18/5516

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse af ny direktør pr. 1. maj 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny direktør på kontraktvilkår,

  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-03-2019

  Ansættelsesudvalget indstiller kandidat Asger Villemoes Nielsen som ny direktør.

  Anbefales overfor KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-03-2019

  Godkendt.

  Ann Harnek (T), Peter Læssøe (T) og Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som direktør til forventet besættelse 1. maj 2019.

  Ansøgningsfristen udløb den 4. marts 2019, og der var indkommet 34 ansøgninger.

  Ansættelsesudvalget udvalgte 7. marts 2019 kandidater til første samtalerunde, som bliver afholdt den 14. marts 2019. Anden samtalerunde afholdes den 19. marts 2019.

  Ansættelsesudvalgets anbefaling om en kandidat vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

  Med henblik på at kunne færdiggøre kontraktforhandlinger med den foretrukne kandidats faglige organisation inden udgangen af måneden afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalget. Den normale frist for udsendelse af materiale til kommunalbestyrelsen vil derfor ikke blive overholdt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2019.