Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Månedsopfølgning – status efter februar 2020
  Sagsid.: 20/975

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter februar 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med sag på KB d. 27. februar, Genopretning af strukturel balance” (KB 19/5180) medgik bilag 6 med forventet regnskab efter januar 2020. Forventet regnskab 2020 var her opgjort til et samlet merforbrug på 22,3 mio.kr.

  I vedlagte bilag er status efter februar 2020 opgjort og forventet regnskab er opdateret for de enkelte sektorer. Den samlede afvigelse efter februar er 22,5 mio.kr, og fordelt på sektorer som vist i tabellen nedenfor.

  Forventet regnskab, januar 2020

  Forventet regnskab, februar 2020

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer samt aftalte kompenserende tiltag eller opmærksomhedspunkter for de enkelte sektorområder.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab og herunder aftalte kompenserende tiltag er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag