Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 20:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Coronasituationen i Dragør Kommune, juni 2021
  Sagsid.: 21/2296

  RESUMÉ:

  I denne sag orienteres der om den nuværende Corona-situation i Dragør. Inden for den sidste uge er der sket et kraftig stigning af smittede, og derfor skal kommunalbestyrelsen forholde sig til om de vil indføre tiltag, som kan være med til at stoppe denne udvikling..

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at indendørs idrætsaktiviteter og Dragør Bibliotekerne lukkes ned fra d. 3. juni og indtil videre,
    
  2. at der sendes SMS’er til borgerne i Dragør med opfordring til overholde alle Corona-retningslinjer,
    
  3. at alle Dragørs Kommunes medarbejdere som ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra,
    
  4. at administration skal tage kontakt til Dragør Erhverv med en opfordring om, at private arbejdsgivere lader medarbejdere arbejde hjemme,
    
  5. at alle forældre, som har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2021
   

  Ad 1-5:

  Godkendt

  Tillægsforslag fra A og T:

  Liste A og T opfordrer derfor til - så vidt det er muligt - at:

  • Indbyggere i kommunen ser så få personer som muligt

  • Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra (forvaltningen præciserer kritiske funktioner)

  • Private arbejdsgivere, som er bosat i kommunen lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra

  • Små børn passes hjemme

  • Lærerne udelukkende underviser i deres stamklasser

  • Virtuelle møder genindføres

  • Indbyggere i området lader sig teste for COVID-19

  • Alle møder, sammenkomster begrænses indtil incidenstallet er normaliseret

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Incidenstallet i forhold til Corona har været kraftigt stigende inden for den sidste uge. Det fremgår af nedenstående skemaer, at vi er gået fra et incidenstal på 69,75 til et på 279,74. Dette svarer til en stigning fra 14 nye smittede (inden for den seneste uge) til 54 nye smittede (inden for den seneste uge)

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens 

  Testjusteret incidens 

  Testjusteret incidens

  02-jun

  01-jun

  31-maj

  30-maj

  29-maj

  28-maj

  27-maj

  26-maj

  279,74

  213,92

  202,48

  188,19

  170,2

  114,53

  114,55

  69,75

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  Antal nye smittede i kommunen

  02-jun

  01-jun

  31-maj

  30-maj

  29-maj

  28-maj

  27-maj

  26-maj

  54

  41

  39

  37

  34

  23

  23

  14

  Andelen af smittede er primært blandt de 40-59 årige. Vi har således ingen smittede i vores dagtilbud, ligesom vi heller ikke har smittede på Nordstrandskolen og på Store Magleby Skole. På Dragør skole er tre klasser i indskolingen sendt hjem pga. smittetilfælde. Dette blev de mandag. Vi har heller ikke smittede blandt borgerne der modtager hjemmeplejen, eller hos beboerne på Enggården.

  Ingen Dragør borgere er indlagt på hospital med Conrona, og dette har der ikke været inden for de sidste 30 dage.

  Hvis vi når et testkorrigeret incidenstal på 300, og der er 20 nye smittede inden for en uge, bliver Dragør Kommune automatisk lukket ned. Dette betyder, at vi er forpligtet til at lukke alle grundskoler, SFO’er og klubtilbud. Samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter på Kulturministeriets område.

  Derudover gælder det, at liberale serviceerhverv, serveringssteder og udvalgsvarebutikker også lukkes, når incidensgrænsen for en kommune overskrides.

  Vi har i forvejen implementeret en række tiltag, for at inddæmme smitten. I dagtilbud er børnene inddelt i grupper, og forældre, iført mundbind, afleverer og henter deres børn udendørs. På skolerne er klasserne adskilt fra i hinanden igennem hele skoledagen og på SFO er børnene inddelt i faste klassegrupper. I dagtilbud og på skoler er det derudover i denne uge blevet genindført, at møder med forældre sker virtuelt. Sociale arrangementer er blevet rykkede eller aflyst. På Enggården er der indført besøgsrestriktioner til de midlertidige pladser (MTO). Endeligt har vi d.d. indgået aftale med Smitteopsporing, for at få mere detaljeret viden om smittede i Dragør Kommune.

  Vi d.d. været i dialog med Dragør Erhverv og orienteret dem om situationen. I morgen vil vi understøtte, at de kan orientere deres medlemmer.

  Idet smittestigningen har været så markant, og vi nu er tæt på et incidenstal på 300, så anbefales det at indføre følgende restriktioner:

  Lukning af indendørs idræt og af Dragør Bibliotekerne

  Ved nedlukning af disse tilbud fjernes en række potentielle smittekæder.

  Sende SMS til alle borgere i Dragør Kommune

  Gøre borgerne opmærksomme på den alvorlige situation vi står i, i forhold til Corona-smitte, samt bede dem være ekstra omhyggelige med at overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, og dermed være meget opmærksomme på at passe på sig selv og på hinanden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 2. juni 2021.