Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 16:30

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).
 • 1
  Ramme for genåbning af tilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/2296

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ramme for genåbning af de tilbud som blev besluttet lukket på kommunalbestyrelsesmødet den 2. juni 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at restriktioner ophæves, når det testkorrigerede incidenstal for Dragør Kommune er under 200 to dage i træk, og når incidenstallene for Dragør Sogn og Store Magleby Sogn samtidigt er under 400 to dage i træk.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-06-2021

  Ændringsforslag fra V:

  Det foreslås, at ophæve alle restriktioner med virkning fra fredag den 11. juni 2021.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den. 27. maj steg incidenstallene markant i Dragør Kommune. Stigningen på kommuneniveau fortsatte frem til 3. juni, hvor det var på 288. Derefter har der været et fald og en efterfølgende stabilisering. Den markante stigning ledte frem til, at Kommunalbestyrelsen den 2. juni traf beslutning om følgende restriktioner:

  1. Indendørs idrætsaktiviteter og Dragør Bibliotekerne lukkes ned fra d. 3. juni og indtil videre,
  2. Der sendes SMS’er til borgerne i Dragør med opfordring til overholde alle Corona-retningslinjer,
  3. Alle Dragørs Kommunes medarbejdere som ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra,
  4. Administration skal tage kontakt til Dragør Erhverv med en opfordring om, at private arbejdsgivere lader medarbejdere arbejde hjemme,
  5. Alle forældre, som har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme.
  • Indbyggere i kommunen ser så få personer som muligt
  • Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra (forvaltningen

  præciserer kritiske funktioner)

  • Private arbejdsgivere, som er bosat i kommunen lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra
  • Små børn passes hjemme
  • Lærerne udelukkende underviser i deres stamklasser
  • Virtuelle møder genindføres
  • Indbyggere i området lader sig teste for COVID-19
  • Alle møder, sammenkomster begrænses indtil incidenstallet er normaliseret

  Udviklingen i testkorrigeret incidenstal for Dragør Kommune har, inden for de seneste 7 dage, udviklet sig således:

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  Testjusteret incidens

  08-jun

  07-jun

  06-jun

  05-jun

  04-jun

  03-jun

  02-jun

  201,57

  207,42

  218,75

  223,43

  269,37

  288,86

  279,74

  Det faldende og stabiliserende testkorrigerede incidenstal for Dragør Kommune beror på faldende smitte i Store Magleby Sogn. Det modsatte gør sig gældende for Dragør Sogn, hvor incidenstallet er fortsat med at stige. Der er derfor risiko for, at sognet skal lukkes ned. Dette sker, hvis der er et incidenstal på mere end 600, hvis der er en positiv smitteprocent på mere end 3, og hvis der er flere end 20 nysmittede inden for den seneste uge. Tabellen nedenfor viser data fra Dragør Sogn inden for de seneste 7 dage. Som tabellen viser, så er der et smittetryk, som udløser to ud af tre faktorer.

  Nedlukning af sogne skal ophæves af Kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 600 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 3 procent i en uge i træk.

  Incidens

  Incidens

  Incidens

  Incidens

  Incidens

  Incidens

  Incidens

  08-jun

  07-jun

  06-jun

  05-jun

  04-jun

  03-jun

  02-jun

  543,36

  520,72

  498,08

  452,8

  452,8

  430,16

  362,24

  Positiv-

  procent

  Positiv-

  Procent

  Positiv-

  Procent

  Positiv-

  Procent

  Positiv-

  Procent

  Positiv-

  Procent

  Positiv-

  procent

  3,48

  3,37

  3,41

  3,29

  3,58

  3,49

  3,16

  Nysmittede

  Nysmittede

  Nysmittede

  Nysmittede

  Nysmittede

  Nysmittede

  Nysmittede

  24

  23

  22

  20

  20

  19

  16

  Incidenstal for såvel sogn som kommune kan ændre sig markant fra dag til dag, men for at kunne handle hurtigt, og dermed håndtere en hurtig genåbning, så anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen vedtager rammer for genåbning.

  Administrationen anbefaler, at de vedtagne restriktioner ophæves, når det testkorrigerede incidenstal for Dragør Kommune er under 200 to dage i træk, og når incidenstallene for Dragør Sogn og Store Magleby Sogn samtidigt er under 400 to dage i træk. Ved at lægge denne grænse, så kan der åbnes for tilbud, når der er en fornuftig margin i forhold til automatisk nedlukning.

  Hvis grænsen overskrides, så vil der blive indkaldt Kommunalbestyrelsesmøde, hvor der kan træffes beslutning om restriktioner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 10. juni 2021.