Skip navigationen

Mødeplan 2022

Hvert år planlægges møderækken for Dragør Kommunes udvalg og kommunalbestyrelse.

Mødeplan 2022 - Dragør Kommune

Her kan du se mødeplan 2022 for udvalg og kommunalbestyrelse. 

 

Udvalgsmøderne er lukkede, kommunalbestyrelsesmøderne er åbne og begynder kl. 19.00.

BEPU=By-, Erhvervs- og Planudvalget

SSU=Social- og Sundhedsudvalget

SU=Skoleudvalget

BFKU=Børn-, Fritids- og Kulturudvalget

ØU=Økonomiudvalget

KB=Kommunalbestyrelsen