Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftale på SUs område
  Sagsid.: 18/2054

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven af specialundervisning og PPR jf. delaftale 2. Udvalget præsenteres for bilag med rapportering af PPR arbejdet.    

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen omhandlende specialundervisning og PPR – delaftale 2.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på følgende to områder:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse og modtager derfor en årlig rapportering fra Tårnby Kommune. Rapporteringen indeholder oversigt over visiteringer og øvrige opgaver, desuden oplyses om tendenser på området samt om udviklingsaktiviteter. 

  På Kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2017 blev ændringer i delaftale 2 vedr. Specialundervisning og PPR godkendt, således at de 7 faste specialklassepladser blev opsagt med virkning fra d. 1. januar 2018.

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) reduceres med 500.000 kr. årligt i 2017 og frem. Anmodning om bistand fra PPR er fortsat høj med pt. 237 aktive psykologsager, og der ses tendenser til øget efterspørgsel på henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.       

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 4.127.977 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018.
  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.
  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag