Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 7. juni 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Opsamling Det Rådgivende Skoleorgan den 25. maj 2021
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 25. maj 2021. Temaet på mødet var ”Skolernes skoleplaner”. Skoleudvalget drøfter opsamlingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-06-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde den 25. maj, blev der fokuseret på skolernes skoleplaner, som en første drøftelse af hvordan skolerne fremadrettet vil bruge planerne til at arbejde med at implementere den nye skolepolitik.

  De tre skoleledere præsenterede deres skoleplaner på mødet og skitserede herunder, hvordan de rent processuelt har arbejdet med skoleplanerne i år samt gav nogle refleksioner over, hvordan de vil gøre det fremadrettet. I år har processen dog ikke været bundet op på skolepolitikken, da denne endnu ikke var endelig vedtaget. Efter at skolepolitikken er blevet vedtaget, har administrationen og skolerne fundet en model for, hvordan skoleplanerne skal ses i en større sammenhæng i forhold til implementering og opfølgning på skolepolitikken. I de kommende år vil skolerne således bruge skoleplanerne til aktivt at kunne arbejde med at implementere skolepolitikken.

  Konklusionen er, at skoleplanerne giver en rigtig god mening i en god, samarbejdende proces mellem medarbejdere, ledelser og forvaltning for operationelt og gennemsigtigt at vise arbejdet og kvaliteten i samme. Skoleplanerne bliver et super instrument til at følge op på Dragørs skolepolitik.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. juni 2021.

  Bilag