Skip navigationen

Tillægsreferat

Torsdag den 04. september 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: tillægsreferat
 • 1
  Cykling uden alder - frivillige cykler med ældre
  Sagsid.: 14/2226

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at det godkendes at Dragør Kommune anskaffer to cykelrickshaws til brug af frivillige som cykler ture med ældre.

  2.

  at Dragør Kommune tegner et kommunemedlemskab i foreningen Cykling uden alder.

  3. at anskaffelsesudgiften på 77.000 kr. og et årligt driftsbeløb på

  17.000 kr. afholdes inden for egne rammer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Foreningen Cykling uden alder har som mål at give de ældre ”vind i håret”. Frivillige kører ture med ældre, typisk plejehjemsbeboere, i rickshaws, som er en videreudvikling af Christinia-ladcyklen. De ældre kommer ud og oplever og genser det lokalmiljø, de bor i, får mulighed for at fortælle deres livshistorie og sanser naturen. Herudover er generationsmødet mellem de frivillige og de ældre et centralt mål i foreningens virke.

  I Dragør Kommune har en frivillig taget initiativ til at etablere Cykling uden alder som lokal indsats. Der er således en organisering omkring initiativet med frivillige, som er klar til at gå i gang.

  Der er prøveuge i Dragør fra mandag den 25. august til søndag den 31. august, hvor foreningen Cykling uden alder har stillet en rickshaw til rådighed. Beboere på Enggården har været på ture med forskellige frivillige bag styret. Tilbagemeldingerne er positive. De ældre har nydt at komme ud og opleve det lokalmiljø, de har boet i. De har genset barndomshjem, gamle ruter de færdedes på, havnen m.m. De frivillige har nydt samværet med de ældre og melder også tilbage om en positiv oplevelse.

  For at initiativet kan videreføres, er der behov for at Dragør Kommune investerer i to rickshaws med batteri, kalecher og regnslag. Derudover skal kommunen afsætte et årligt beløb til vedligeholdelse af cyklerne og melde sig ind i foreningen Cykling uden alder.

  Medlemskabet omfatter en ansvarsforsikring for de frivillige samt adgang til et bookingsystem, hvor kommunens medarbejdere booker de ældre ind, som har lyst til en tur, og de frivillige booker ind, hvornår de kan køre.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til indsatsen er ca. 77.000 kr. til anskaffelse af to rickshaws og opstart af initiativet. Herefter er der en årlig udgift på ca. 17.000 kr. til vedligehold af cykler og medlemskab af foreningen Cykling uden alder.

  Udgiften afholdes inden for rammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Ad 1. til 3.

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Ingen bemærkninger.