Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Torsdag den 11. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra: Asger Larsen (I)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).
 • 1
  Meddelelse - Ældrerådets klage til Statsforvaltningen
  Sagsid.: 16/1631

  RESUMÉ:

  Udvalgsformanden har bedt om en status på Ældrerådets klage til Statsforvaltningen, over høringen af Ældrerådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har klaget til statsforvaltningen over Dragør Kommunes høring af rådet. Statsforvaltningen har den 24. maj 2016 (bilag 1) anmodet om en redegørelse fra Dragør Kommune, til vurdering af om der er en sag for Tilsynet. Den 21. juni 2016 (bilag 2) har Statsforvaltningen bedt om en redegørelse på en yderligere indkommet klage.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelser til Statsforvaltningen inden afsendelse. Administrationen har derfor meddelt Statsforvaltningen (bilag 3), at en samlet redegørelse for de to klager kan behandles i kommunalbestyrelsen den 25. august.

  Statsforvaltningen har accepteret dette og meddelt ny frist den 2. september 2016 (bilag 4).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet orienteres direkte fra Statsforvaltningen, som part i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag