Skip navigationen

Referat

Mandag den 8. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 17/4099

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

  Ad. 1.

  Forslag fra Kim Dupont (V):

  Nicolaj Riber (A) vælges som formand for SSU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Forslag fra Nicolaj Riber (A):

  Anne Funk (O) vælges som næstformand for SSU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2018.

 • 2
  Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets område
  Sagsid.: 17/4127

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktion til udvalgets område tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

  Udvalget tog introduktionen til efterretning. Oplæg er udsendt med referatet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2018.

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.: