Skip navigationen

Referat

Mandag den 3. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat
  Sagsid.: 18/4149

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat. Udvalget skal uddele 42.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat, der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Udvalget godkendte følgende bevillinger:

  Ansøgning fra:

  Bevilget SSU den

  03.12.18

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus

  Aktivitetshuset - Frimærkeholdet

  Aktivitetshuset - Billardholdet

  Aktivitetshuset - videogruppen

  3.000

  Aktivitetshuset - Syholdet

  3.695

  Aktivitetshuset - Infogruppen

  0

  Aktivitetshuset - Knogletræning, mindfulness, Qigong hold

  5.000

  Aktivitetshuset - Havegruppe

  3.500

  Aktivitetshuset - Glasværksted

  5.378

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

  Ældresagen

  0

  Aktivitetshuset - Slægtsforskning

  5.747

  Aktivitetshuset v. Jytte Zaar, aktivitetsleder

  5.800

  Aktivitetshuset - Naturtræningsholdet

  4.880

  Enggården, afd. B-C

  Lydavisen

  Wiedergårdens pensionistorkester

  5.000

  Enggården, demensafsnit

  0

  Enggården, demensafsnit

  0

  Enggården, demensafsnit

  0

  Enggården, demensafsnit

  0

  Grand Old Masters fodboldhold

  0

  Tårnby-Dragør Diabetes lokalforening

     42.000,00

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 30. oktober 2016. Der er indkommet 22 ansøgninger, hvoraf de 6, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers Fond (se bilag). Der er 42.000 kr. til uddeling i 2018.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte fond og ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune”.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond” den 8. november 2016, fremgår af bilag med listen over indkomne ansøgninger og ansøgningerne, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurerer ikke af nedenstående. Dvs. der skal tages stilling til 18 nedenstående ansøgninger. Der vedlægges fundats for mindelegatet som bilag ligesom alle indscannede ansøgninger vedlægges.

  Ansøgning nr. 1. Aktivitetshuset, Besøgstjenesten

  Der søges om midler til drift af besøgstjenesten, herunder studietur til Demenslandsbyen i Svendborg. Midlerne skal sikre, at besøgsvennerne ikke skal lide økonomisk nød på grund af det særlige læringsinitiativ, som studieturen til demenslandsbyen. Besøgstjenestens økonomi er baseret på legatmidler. Besøgstjenesten har pt 38 besøg.

  Antal brugere: 36 besøgsvenner

  Ansøgt beløb: 6.000 kr. Besøgstjenesten er tildelt 4.900 kr. fra Blomsterhandler P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 4. Aktivitetshuset, videogruppen

  Der søges om støtte til programopdatering

  Antal brugere: 19 deltagere

  Ansøgt beløb: 3.000 kr.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset, syholdet

  Der søges om tilskud til ny symaskine uden fodpedal, da flere deltagere ikke kan bruge denne.

  Antal brugere: 10

  Ansøgt beløb: 3.695 kr.

  Ansøgning nr. 6. Aktivitetshuset, infogrupen

  Der søges om tilskud til ny monitor til huset. Skærmen bruges til alle informationer til husets brugere.

  Ansøgt beløb: 19.405 kr.

  Ansøgning nr. 7 Aktivitetshuset, knogletræning, mindfullness og qigong holdene.

  Søger om støtte til 10 nye stole.

  Antal brugere: 107

  Ansøgt beløb:11.250 kr.

  Ansøgning nr. 8, Aktivitetshuset, havegruppen

  Søger om tilskud til foredrag om økologisk pryd- og køkkenhave.

  Antal brugere: 10

  Ansøgt beløb: 3.500 kr.

  Ansøgning nr. 9, Aktivitetshuset, Glasværkstedet

  Søger om tilskud til køb af forme, værktøjer og glasskærer

  Antal brugere: 16

  Ansøgt beløb: 12.000 kr.

  Ansøgning nr. 11, Ældresagen Dragør

  Søger om tilskud til årlig pensionistudflugt for Dragørs pensionister til Dragørs venskabsby Vellinge den 19. juni 2019

  Ansøgt beløb: 8.000 kr.

  Ansøgning nr. 12, Wiedergården, aktivitetshuset, slægtsforskning

  Søger om tilskud til printer

  Antal brugere: 10-13

  Ansøgt beløb: 5.747 kr.

  Ansøgning nr. 13, Wiedergården, aktivitetshuset v. Jytte Zaar, aktivitetsleder

  Søger om tilskud til ekstra modtagere til kommunikationssystem samt sender med hovedmikrofon. Titlen på ansøgningen er ”alle skal kunne høre og ikke holdes udenfor”. Det dækker alle i aktivitetshuset, som er svagthørende ift. foredrag/ture e.a.

  Ansøgt beløb: 15.800 kr.

  Der er bevilget 10.000 kr. fra blomsterhandler P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond

  Ansøgning nr. 14, Aktivitetshuset, Naturtræningsholdet.

  Søger om tilskud til 20 træningselastikker, træningsmåtter og sjippetov. Træningsudstyret er til at sikre udendørstræning.

  Ansøgt beløb: 4.880 kr.

  Ansøgning nr. 15, Enggården afd. B og C.

  Der ansøges om køb af 2 stole som bl.a. kan give en beroligende effekt og hjælpe demensramte borgere.

  Ansøgt beløb: 21.125

  Ansøgning nr. 17, Wiedergårdens pensionistorkester

  Søger om tilskud til trækharmonika, mikrofoner og en forstærker. Baggrunden for ansøgningen er, at dette materiale er fjernet fra fællesrummet på Wiedergården, og der søges om hjælp til erstatning heraf.

  Antal frivillige: 9

  Ansøgt beløb: 21.270 kr.

  Ansøgning nr. 18 Enggården, demensafsnit

  Søger om tilskud til en mobil foldeskærm. Foldeskærmen er tiltænkt fællesarealet, således at der er bedre afskærmning til mindre rum.

  Antal borgere: 21

  Ansøgt beløb: 19.576 kr.

  Ansøgning nr. 19, Enggården, demensafsnit

  Søger om tilskud til 2 gyngestole. Gyngestolen kan fungere som gynge og lænestol og udfylder den dementes behov for stimuli og til at finde ro.

  Antal borgere: 21

  Ansøgt beløb: 18.700 kr.

  Ansøgning nr. 20, Enggården, demensafsnit

  Søger om tilskud til 3 interaktive musikpuder. Puderne spiller beroligende musik

  Antal brugere: 99

  Ansøgt beløb: 19.350 kr.

  Ansøgning nr. 21, Enggården, demensafsnit

  Søger om tilskud til køb af terapeutisk kat.

  Antal brugere: 21

  Ansøgt beløb: 12.500 kr.

  Ansøgning nr. 22, Grand old masters fodboldhold

  Søger om tilskud til sejlads ifbm. fodboldtur i 2019 Turen går bl.a. til Slovakiet. Der ansøges en sejltur på Donau.

  Antal brugere: 15.

  Ansøgt beløb: 5.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991 (bilag vedlagt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 2
  Puljer: Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 2019, herunder Dragør Kommunes værdighedspolitik
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 på 1.536.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen og 3.192.000 kr. til puljen om en værdig ældrepleje. Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.536.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 godkendes.

  2.

  at

  tilskud på 3.192.000 kr. fra puljen til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes.

  3.

  at

  Dragør Kommunes værdighedspolitik godkendes.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB, KB orienteres.

  Ad 4 tilføjet af administrationen.

  4. at det godkendes, at der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.536.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Fra puljen en værdig ældrepleje har Dragør Kommune fået tilsagn om tilskud på 3.192.000 kr. i 2019 inden værdighedsmilliarden fra 2020 overgår til det kommunale bloktilskud.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet redegørelse for den forventede anvendelse af 2019-midlerne for puljerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje (bilag). Social- og Sundhedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for de to puljers 2019-tilskud til godkendelse.

  Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er blevet tilføjet et afsnit om, hvordan ældreplejen i kommunen understøtter pårørende.   

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2019

  Midler fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2019 følger oplægget til 2018, som senest blev behandlet i SSU i august 2018.

  I hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen vil der blive ansat nye medarbejdere og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der både blive ansat ny medarbejder og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Midler fra puljen skal i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen.

  • Mad og ernæring

  Det fremtidssikres, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag ved at indføre et nyt system med engangsemballage for levering af mad ud til ældre hjemmeboende borgere.

  • Pårørende

  Der udarbejdes informationsmateriale til pårørende.

  • Andet

  Der sættes fokus på at sikre en øget mobilitet i borgernes hverdag. Det skal ske ved at anskaffe en bus, der blandt andet skal være med til at skabe rum for, at Enggårdens beboere kan komme ud til forskellige, selvvalgte udflugter. Derudover anskaffes særlige initiativer rettet mod demensramte – musikpuder og foldeskærme.

  Dragør Kommunes værdighedspolitik

  Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker er kommunen fra 2018, som noget nyt, forpligtet til i værdighedspolitikken at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter pårørende.

  Til Dragør Kommunes værdighedspolitik er der tilføjet følgende afsnit om pårørende:

  ’I pårørendegruppen kan vi hjælpe, støtte og guide hinanden gennem svære situationer.  Det har været og er en enorm støtte for mig. Det er den pårørende, der er i fokus og bliver lyttet til. Der bliver spurgt ind til og lyttet til, hvordan du har det. Følelsen af at være overset forsvinder’.

  Tilføjelsen er formuleret på baggrund af input fra pårørende og demenskoordinator.

  Af bilag fremgår Dragør Kommunes værdighedspolitik med tilføjelsen om pårørende. 

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2018.

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.536.000 kr. og til puljen om en værdig ældrepleje på 3.192.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2019 på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  De årlige regnskaber for puljerne skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 3
  Uddeling af restmidler til frivilligt socialt arbejde §18
  Sagsid.: 18/122

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 28. maj 2018 ansøgninger til frivilligt socialt arbejde. Der resterer fortsat knapt 10.000 kr., som kan anvendes til frivilligt socialt arbejde i Dragør Kommune. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  restmidlerne fra uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde § 18 anvendes til at imødekomme relevante ansøgninger fra Leisa Neel Johansens mindelegat. Uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde, § 18 er foregået på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018. Restmidlerne udgør 9.859 kr.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke ansøgninger, der skal imødekommes og beslutningen herom tages efter punktet vedrørende Leisa Neel Johansens mindelegat.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Ad 1

  Udvalget besluttede at bevillige til:

  Enggården, afd. B-C

  8.759 kr.

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus         

  1.100 kr.

  Ad 2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2018 afsat 100.809 kr. til uddeling til foreninger og frivillige. På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018 blev der uddelt 90.950 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der resterer derfor 9.859 kr.

  Administrationen anbefaler, at restbeløbet uddeles til en eller flere ansøgere, der ikke har fået imødekommet deres ansøgning til Leisa Neel Johansens mindelegat.

  § 18 midlerne kan anvendes til at støtte det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, eksempelvis lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  • rådgivning

  • besøgstjeneste

  • kulturelle aktiviteter

  • selvhjælpsgrupper

  • pårørende netværk

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

 • 4
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Administrationen indstillede, at ændre punktet til godkendelse af, at sagen sendes i høring og behandles endeligt i februar 2019.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning efter Servicelovens § 86 til godkendelse.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes (bilag).

  Der er foretaget mindre ændringer siden Social- og Sundhedsudvalget sidst fik forelagt kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 på møde den 9. april 2018. Ændringerne fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet og Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 83a.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Administrationen indstillede, at ændre punktet til godkendelse af, at sagen sendes i høring og behandles endeligt i februar 2019.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 83a.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a.

  Det årlige gennemsyn af kvalitetsstandarderne har ikke givet anledning til ændringsforslag til serviceniveauet.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet og Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 6
  Danmarkskort for omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet 2017
  Sagsid.: 18/4976

  RESUMÉ:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager jf. serviceloven.  Jf. ny lovgivning skal danmarkskort forelægges til politisk behandling årligt og inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort. Udvalget præsenteres hermed for danmarkskort for afgørelser truffet i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at omgørelsesprocenten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Folketinget har i maj 2018 vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og medfører, at Børne- og Socialministeriet hvert år, inden 1. juli, offentliggør kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i Klagesager efter lov om social service.

  Derudover indebærer lovændringen, at danmarkskortet behandles politisk på et udvalgsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

  Sådan læses danmarkskort

  Ankestyrelsen bruger tre begreber, når de udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

  Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

  De tre danmarkskort

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for danmarkskort for bestemmelser på voksenhandicapområdet samt det samlede socialområde.

  Dragør Kommune – voksenhandicapområdet 2017

  I kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår følgende:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100

  Dragør Kommune har beslutningskompetencen vedr. § 95 og § 96. Tårnby Kommune har beslutningskompetencen vedr. § 97 og § 100.

  På voksenhandicapområdet havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 100 %. Heraf var 67 % ændrede/ophævede og 33 % var hjemviste sager. Antallet af afgørelser var tre.

  Til sammenligning havde Tårnby Kommune på voksenhandicapområdet en omgørelsesprocent på 21 %. Heraf 0 ændrede/ophævede og 21 % hjemviste sager. Antallet af afgørelser var 14.

  På landsplan var omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet på 21 % i 2017. Heraf 17 % ændrede/ophævede og 83 % hjemviste sager.

  Dragør Kommune – det samlede socialområde 2017

  I kortet for socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, herunder både børneområdet og voksenområdet. Det vil sige, at kortet for voksenhandicapområdet også indgår i kortet for socialområdet generelt.

  På socialområdet generelt havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 58 %. Heraf var der 25 % ændringer/ophævede og 33 % hjemsendte. Antallet af afgørelser var 12. 

  Til sammenligning havde Tårnby Kommune en omgørelsesprocent på 48 %. Heraf var 14 % ændrede/ophævede og 34 % var hjemviste. Antallet af afgørelser var 94.

  På landsplan på socialområdet generelt var omgørelsesprocenten på 38 %. Heraf var 25 % ændrede/ophævede og 75 % var hjemviste. 

  Administrationens vurdering

  Administrationen arbejder fortsat på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det skal dog understreges, at Dragør Kommune er en lille kommune med få klagesager i Ankestyrelsen, hvilket påvirker omgørelsesprocenten.

  Kort på socialområdet og voksenhandicapområdet i 2017 er vedlagt som bilag.

  Se alle kort  

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 7
  Opfølgning på det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 18/4487

  RESUMÉ:

  Opfølgning på det specialiserede socialområde forelægges til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 8. oktober 2018, at udvalget skal have en opfølgning på det specialiserede socialområde med henblik på at få overblik over udgifter fordelt på paragraffer, evt. forskydning i antallet af borgere samt væksten vedr. § 85 (bostøtte).

  Opfølgningen skal forelægges hver anden måned.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 8
  Muligheder for samarbejde med Psykiatrifonden
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Psykiatrifonden om psykologordning for 15 til 25-årige. Det har ikke været muligt at indgå samarbejde med Psykiatrifonden. Udvalget orienteres herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvordan administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af psykologordning for de 15 til 25-årige.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning, udvalget afventer planlagt dialog på januar mødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde 10. september 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at Psykiatrifonden inviteres til dialogmøde med henblik på at afklare muligheder for psykologordning i samarbejde med Psykiatrifonden.

  Administrationen har været i løbende dialog med Psykiatrifonden omkring et muligt samarbejde samt aftalt dialogmøde den 3. december 2018.

  Psykiatrifonden har den 15. november 2018 meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke kan indgå samarbejde med Dragør Kommune. De vurderer, at der er begrænsede midler i forhold til at tilbyde en hensigtsmæssig løsning til kommunen. De har derfor meldt afbud til at deltage på dialogmøde i Social- og Sundhedsudvalget.

  To privatpraktiserende psykologer deltager fortsat på dialogmøde i Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019 med henblik på at afdække muligheder for etablering af en psykologordning.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. fra 2020 og årene frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

 • 9
  Decisionsskrivelse vedr. regnskab 2017 - Integrationsområdet
  Sagsid.: 18/4955

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 6. november 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 10
  Muligheder for etablering af lægehus i Dragør
  Sagsid.: 18/3973

  RESUMÉ:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018 fik udvalget forelagt muligheder for etablering af et lægehus i Dragør. Udvalget forelægges nu en nærmere gennemgang af kommunens og regionens rolle i forhold til et eventuelt lægehus i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Godkendt, administrationen bemyndiges samtidig til at søge om puljemidler i samarbejde med regionen, hvis det er relevant.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. oktober, at administrationen skulle undersøge kommunens og regionens rolle nærmere i forhold til eventuelt at etablere et lægehus i Dragør. Udvalget forelægges her en nærmere gennemgang af kommunens og regionens rolle i forhold til lægedækningen i Dragør.

  Regeringens lægedækningsudvalg (2017) understreger, at det er et fælles ansvar for staten, regionerne, kommunerne, lægelige organisationer med flere at løfte opgaven med at sikre tilstrækkelig lægedækning i hele landet. Ifølge rapport fra lægedækningsudvalget kan der være indikationer på kapacitetsmæssige udfordringer i Dragør.

  Kommunens rolle

  Dragør har som kommune en afgørende rolle i at understøtte borgernes sundhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse er primært kommunens med fokus på at undgå at sygdom opstår. Den patientrettede forebyggelse er et delt ansvar mellem kommunen og regionen, og skal medvirke til at hindre, at sygdom udvikler sig yderligere.

  Som det blev forelagt for udvalget på møde den 5. november 2018 kan der på Wiedergården være mulighed for på sigt at etablere et lægehus, såfremt der kan findes de nødvendige 4-500 m2 og 100 m2 til en kiropraktor, som eksempelvis lægerne på Stationsvej har efterspurgt. Et lægehus på Wiedergården, hvor lægerne kunne leje sig ind i lokaler side om side med hjemmeplejen og det øvrige aktivitetshus, kunne være med til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen – herunder styrke sammenhængen mellem almen praksis og de kommunale sundhedsydelser i Dragør, eks. den kommunale sygeplejeklinik på Wiedergården.

  Regionens rolle

  Det er regionens ansvar at tilvejebringe og sikre tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Region Hovedstaden fastsætter lægedækningen en gang årligt for at sikre, at antallet af læger er tilstrækkeligt til, at alle regionens gruppe 1-sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge. Regionen supplerer den årlige lægedækningsundersøgelse med en langsigtet prognose, som kan understøtte en løbende vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse, så regionen er på forkant med befolkningsudviklingen.

  På grund af akut lægemangel i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har Region Hovedstaden i oktober 2018 åbnet to midlertidige lægeklinikker på Amager Hospital og Bispebjerg/ Frederiksberg Hospital. 

  Regionen er desuden i gang med at undersøge muligheder for etablering af licensklinikker. Det er klinikker, hvor regionen stiller lokaler til rådighed for speciallæger i almen medicin, som ønsker at prøve at arbejde som praktiserende læge. Derudover arbejder regionen også på andre alternative organisationsformer, fx satellitpraksis, hvor regionen giver en praksis til at etablere en satellitpraksis som supplement til det primære konsultationssted.

  Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

  På finansloven for 2018 blev der afsat 800 mio. kr. over fire år til en pulje for læge- og sundhedshuse. Puljen for 2019 er endnu ikke åben for ansøgning. Herigennem kunne der være mulighed for, at kommunen søgte om midler til etablering af et lægehus i Dragør – eventuelt i samarbejde med regionen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018

 • 11
  3. budgetopfølgning 2018 SSU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på området for ældre og omsorg mens der forventes et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for SSU

  På SSU´s område forventes ultimo september 2018 et merforbrug på 7,5 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på ældreområdet                         8.913.000   

  · Mindreforbrug på det spec. voksenområde    -1.440.000   

  På ældreområdet forventes efter september et samlet merforbrug på 8,9 mio.kr., hvilket primært kan henføres til merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje (frit-valgs-ordningen), som ikke har medført et modsvarende fald i tilgangen til den kommunale hjemmepleje samt et stærkt øget vikarforbrug.

  På voksenområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes overvejende et fald i forventet udgift til længerevarende botilbud for personer med sindslidelse samt botilbudslignende tilbud for samme gruppe.

  Merbruget på 7,5 mio.kr. udgør 2,6 pct. af det samlede driftsbudget for SSU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra T - Familiesammenføring i pavilloner
  Sagsid.: 18/5126

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Liste T foreslår, at såfremt pavilloner anvendes til familiesammenføring af flygtninge, så stilles minimum 2 pavilloner til rådighed for familien.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Forslag fra O:

  At udvalget på et kommende møde får en orientering om gældende regler på området.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB. jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 26. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker, at SSU drøfter og beslutter principper for minimumskrav til den plads, som familiesammenførte familier har til rådighed.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 13
  Meddelelse - Antal forventede flygtninge i 2019
  Sagsid.: 18/4950

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om antal flygtninge, der forventes modtaget i Dragør Kommune i 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen har den 28. september 2018 meddelt det antal flygtninge, der i 2019 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

  I 2019 kan Dragør Kommune forvente at modtage fire flygtninge.

  Fordelingen af flygtninge på landsplan i 2019 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - november 2018
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg og Borger og Social modtaget i oktober - november 2018 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 15
  Meddelelse - Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården
  Sagsid.: 18/2188

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har indgået ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården pr. 1. januar 2019, da den nuværende aftale er udløbet. Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom. 

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 13. august 2018 principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården. Udvalget bemyndigede samtidig administrationen til at foretage en tilbudsindhentning på baggrund af principperne og til at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse. I forlængelse heraf besluttede udvalget, at beboer- og pårørenderådet (BOP) inviteres med til bedømmelse og pointgivning.

  Udvalget orienteres her om resultatet af tilbudsindhentningen. 

  Ny vaskeriordning på Enggården

  Dragør Kommune har skullet indgå en ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården, da kommunens nuværende aftale med De Forenede Dampvaskerier er udløbet. I henhold til udbudsloven kan indkøbsaftale på vaskeriordning indgås på baggrund af en tilbudsindhentning fra udvalgte leverandører på området.

  I forbindelse med tilbudsindhentningen modtog administrationen tilbud fra to leverandører. Administrationen har gennemgået og pointgivet de to tilbud på baggrund af de principper for tilbudsindhentningen, som udvalget godkendte på møde den 13. august 2018. Administrationen har afholdt møde med formand og næstformand for BOP og orienteret om pointgivningen.

  Kontrakten er blevet tildelt De Forenede Dampvaskerier, der er den leverandør, der har afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering har følgende kriterier indgået, at pris vægter 50 procent og kvalitet i opgaveløsningen vægter 50 procent. Kvalitet i opgaveløsning har blandt andet omhandlet leverandørens løbende dialog med beboere og pårørende samt personale på Enggården, mærkning af tøj mv.

  Den nye indkøbsaftale med De Forenede Dampvaskerier træder i kraft pr. 1. januar 2019. Kontrakten med De Forenede Dampvaskerier løber to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

  Den nye indkøbsaftale ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for beboerne på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 83.

  Udbudsloven § 193.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betales der 0,8 mio. kr. årligt til leverandøren for vaskeriordningen på Enggården; en del af dette beløb er finansieret ved beboernes egenbetaling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018.

 • 16
  Meddelelse - Udviklingen i den kommunale medfinansiering i 2018
  Sagsid.: 18/3757

  RESUMÉ:

  Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet et notat om udviklingen i den kommunale medfinansiering i 2018. I dette meddelelsespunkt redegøres der for den forventede afregning i Dragør Kommune og punktet skal ses i forlængelse af punkt om den kommunale medfinansiering fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundheds- og Ældreministeriet har ultimo oktober 2018 udarbejdet et notat ”Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018”. Den kommunale medfinansiering er det samme som den aktivitetsbestemte medfinansiering, dvs. kommunernes bidrag ved indlæggelse af borgere.

  Notatet peger på, at der ses betydelige udsving på kommuneniveau mellem den forventede afregning af den kommunale medfinansiering og de forudsætninger, der lå til grund for den kommunale budgetlægning for 2018. Dvs. det forudsatte niveau for økonomiaftalen for 2018.

  I Dragør Kommune er der ifbm. budgetlægningen for 2018 taget udgangspunkt i KL’s kommunefordelte prognose for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Herefter er der indregnet en besparelse svt. 1,5 mio. kr. pr. år i Dragør Kommunes budgetforlig 2016.

  Budgettet for den kommunale medfinansiering i Dragør Kommune i 2018 er samlet 63.091 mio. kr. – budgettet er fordelt på somatik, psykiatri og endelig primær sektor. Hovedparten er at finde indenfor det somatiske område.

  KLs skøn for den kommunale medfinansiering i Dragør Kommune i 2018:

  Kommunal medfinansiering

  I alt

  Somatik

  Psykiatri

  Primær sektor

  i 1000 kr.

  64.627

  56.776

  2.102

  5.749

  Forventet merforbrug i Dragør Kommune

  Analysen fra Sundheds- og Ældreministeriet peger på, at der forventes et merforbrug ift. det forudsatte niveau svarende til 6% i Dragør Kommune.

  Analysen opdeler udviklingen indenfor 3 områder:

  1) Ændret aktivitet

  Den ændrede aktivitet betyder, at hvis der er en større aktivitet i det regionale sundhedsvæsen vil det alt andet lige indebære en øget afregning af den kommunale medfinansiering.

  2) Ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper

  Hvis der er en forskydning i sundhedsforbruget mod de +65 årige og især mod befolkningsgrupperne over 80 år, vil det betyde en øget afregning af den kommunale medfinansiering.

  3) Ændret sundhedsforbrug mellem sundhedsområder

  Hvis en større andel af forbruget bliver leveret på sygehusene – især det somatiske – fremfor almen praksis, vil det indebære en øget afregning af den kommunale medfinansiering.

  Analysen peger på, at i Dragør skal ændringen ses i lyset af alle tre faktorer – dvs. dels en effekt af ændret aktivitet, ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper og endelig en ændring mellem sundhedsområder.

  Den kommunale medfinansiering er ikke en del af servicerammen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om regionernes finansiering §§13-15.

  Sundhedsloven § 238.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere
  Sagsid.: 18/4738

  RESUMÉ:

  Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har udarbejdet en analyse af forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere i kommunerne. Der redegøres i dette meddelelsespunkt for resultaterne fra Dragør Kommune, herunder for initiativer i hjemmeplejen til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2040 forventes antallet af ældre over 80 år at være fordoblet i forhold til nu. Med flere ældre følger et større udgiftspres i den offentlige sektor – eksempelvis gennem øgede udgifter til behandling i sundhedsvæsenet og pleje i kommunerne, se også meddelelsespunktet om den kommunale medfinansiering.

  Analyser peger samtidig på at sygehusene samlet set hvert år bruger ca. 8 milliarder kroner på indlæggelser, der muligvis kunne være undgået (Sundheds- og Ældreministeriet: Sundheds- og ældreøkonomisk analyse, okt. 2018). Indlæggelserne, der kunne være undgået dækker over forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, korttidsindlæggelser og forlængede indlæggelser.

  Administrationen kigger derfor nærmere på forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere pba. Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport fra oktober 2018. Eksempler herpå er ældre borgere, der bliver indlagt på grund af væskemangel eller blærebetændelser. Sygdomme der i flere tilfælde kunne være undgået med rettidig behandling og pleje i det nære.

  Ældre hjemmeplejemodtagere er en gruppe af borgere, der dels er kendetegnet ved at have flere forebyggelige indlæggelser end ældre generelt, dels ved at kommunerne er i kontakt med disse borgere og dermed har større mulighed for at opdage ændringer i den enkeltes helbred og iværksætte forebyggende initiativer. Modtagere af hjemmehjælp vurderes at udgøre 36% af de forebyggelige indlæggelser blandt ældre i 2016, mens gruppen kun udgør 15% af de ældre. Der er altså en overhyppighed.

  Økonomi og Indenrigsministeriets analyse baserer sig på 71 kommuner. Det er i denne rapport muligt at se kommunefordelte resultater fra 2016.

  Resultaterne fra Dragør Kommune er:

  • I 2016 var der 229 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 helårsmodtagere af hjemmepleje i Dragør Kommune. Omkring hver tredje af de forebyggelige indlæggelser i 2016 var genindlæggelser højst 30 dage efter sidste indlæggelse.
  • Dragør Kommune har et højere antal af forebyggelige indlæggelser pr 1.000 helårsmodtagere af hjemmepleje i 2016 sammenlignet med landsgennemsnittet.
  • Det faktiske niveau er lidt højere end det forventede niveau af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 helårsmodtagere af hjemmepleje i 2016. Det forventede niveau er beregnet pba. rammevilkår.
  • De hyppigste forebyggelige indlæggelser var indlæggelser med diagnoserne væskemangel og lungebetændelse inkl. akut bronkitis. Det er særligt ift. diagnosen væskemangel at antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 helårspersoner er højere end landsgennemsnittet.

  De forebyggelige indlæggelser er et fokusområde i hjemmeplejen i Dragør Kommune. I forlængelse af implementering af nyt omsorgsjournalsystem er hjemmeplejen i gang med en reorganisering, hvor en tidlig opsporing og en tidlig indsats kommer endnu mere i fokus med henblik på at imødegå forebyggelige indlæggelser. Der arbejdes blandt andet med ugentlige møder, hvor fokus er på tværfaglighed og at øge videndelingen mellem faggrupperne. SOSU hjælpere, SOSU assistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter mødes om borgere, således at der hurtigt kan opspores og ydes en indsats for at forhindre indlæggelser ligesom akutfunktionen er under fortsat etablering og udvikling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 3. december 2018

  Redegørelse fra administrationen om henvendelse fra BOP angående Sekoia-skærme projektet. BOP indbydes til årligt dialogmøde i februar.

  Orientering fra administrationen om rammebesparelsen på sektor 7 i budget 2019.

  Morten Dreyer (O) spurgte til personalet på Enggården.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til en demonstration af de nye systemer på ældreområdet.