Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Mandag den 11. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra T - etablering af læge- og sundhedshus i Dragør
  Sagsid.: 19/1157

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Forvaltningen arbejder videre med forslag til løsning.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 3. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra T:

  Udvalget diskuterer placering, indhold og finansiering af et fremtidigt læge- og sundhedshus i Dragør.

  Baggrund:

  I Dragør har vi i dag 5 praktiserende læger og dermed en dækning på ca. 55 %. Et centralt placeret læge- og sundhedshus i Dragør vil sætte bedre rammer for en langsigtet fastholdelse og tiltrækning af flere læger til Dragør, og det vil højne trygheden og folkesundheden. 1. salen på Wiedergården har en placering og indretning, som gør den meget velegnet til dette formål. I dag huser den hjemmeplejen, som kan genhuses på en anden og mere velegnet lokalitet. Et eventuelt finansieringsbehov kan dækkes af en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse over hele landet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.