Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 26. juni 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-06-2014

  Borgmesteren orienterede om at Mette Baltzer Hansen har fået nyt job. Der forventes ansat to nye konsulenter i skoleafdelingen pr 1. august.

 • 2
  Skole-it, frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/1244

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,445 mio. kr. fra anlægsbudget 2014, til understøttelse af it-arbejdspladser på skolerne, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2014 er der afsat 1.445 mio. kr. til it og tilretninger af skolerne med henblik på fleksibel lokaleanvendelse. Puljen er bl.a. tiltænkt it, som understøtter at lærerne har længere mødetid på skolerne og kan udføre alle dele af lærerarbejdet på skolerne, dvs. undervisning, forberedelse i team og individuel forberedelse.

  En forudsætning for at både lærere og elever kan arbejde med it, er at skolernes netværk understøtter dette. It-afdelingen har i foråret 2014 forstærket de eksisterende netværk. Der er dog behov for yderligere kapacitet for at imødekomme kommunens ”bring your own device”-strategi over for eleverne, og lærernes behov for digitale arbejdspladser.

  Der anvendes ca. 1,15 mio. kr. til installation af nye netværk samt opdatering af systemer til print- og fildeling. De resterende midler, 295.000 kr, fordeles mellem skolerne efter elevtal, med henblik på indkøb af it til understøttelse af lærernes arbejde. Indkøb sker efter kommunens it-strategi og koordineret med it-afdelingen, så antallet af forskellige enheder der skal services, formindses.

  Begge skoler har for egne midler også indkøbt pc’er i foråret 2014, til anvendelse for både elever og lærere. Den frigivne anlægsbevilling supplerer skolernes egne indkøb.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 1.445 mio. kr. til it og tilretninger af skolerne med henblik på fleksibel lokaleanvendelse i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. juni 2014

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-06-2014

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

  Godkendt.

 • 3
  Indhentning af tilbud på mægleropgave ved salg af Vierdiget 2 (lukket)
  Sagsid.: 14/1020
 • 4
  Ledelsesstruktur på skolerne (lukket)
  Sagsid.: 14/968
 • 5
  Ansættelse af velfærdsdirektør (lukket)
  Sagsid.: 14/733
 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.: