Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Ole Svendsen (A) var indkaldt i stedet for Kenneth Gøtterup (C).
  • 1
    Ansættelse af ny kommunaldirektør (lukket)
    Sagsid.: 14/1769