Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 09. juni 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelse - Ledelsessituationen på BFKU' fagområde
  Sagsid.: 15/1059

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget orienteres om ledelsessituationen på udvalgets fagområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt.

  Forvaltningen orienterede om ledelsessituationen i Høgevænget, Hollænderhus og skoleområdet.

  Lederstillingen på Høgevænget opslås straks til besættelse snarest.
  Anbefalingen vedrørende genbesættelsen af lederstillingen i Høgevænget anbefales overfor ØU.


  Forvaltningen fremkommer ligeledes med en sag til august, om der skal justeres i normeringstallet for institutionen.

  Udvalget orienteres månedligt om udviklingen.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ændringsforslag fra L:

  Lederstillingen på Høgevænget opslås straks til besættelse snarest, med henblik på tiltrædelse senest pr. 1. september 2015

  Godkendt