Skip navigationen

Ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 01. juni 2016 kl. 08:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger:
  • 1
    Meddelelse - Orientering om personalesag (lukket)
    Sagsid.: 16/1313