Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 22. september 2016 kl. 08:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Ansættelse af skoleleder og administrativ leder
  Sagsid.: 16/2716

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget er med i ansættelsesudvalget for stillingerne som skoleleder og administrativ leder.  Sagen omhandler tilbagemelding fra ansættelsesudvalget på de to ansættelsesprocesser.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at tilbagemelding fra ansættelsesudvalget drøftes, og der tages stilling til den videre proces

  SAGSFREMSTILLING:

  Der vil på mødet være en mundtlig afrapportering fra direktør Jesper Tangbæk på vegne af ansættelsesudvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 22. september.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2016

  Ad ansættelse af skoleder.

  Ansættelsesudvalget indstiller, at der ikke ansættes en skoleleder i denne ansættelsesrunde.

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at stillingen som skoleleder slås op med det samme. ØU deltager i ansættelsesudvalget, som indstiller til godkendelse i ØU. Forvaltningen tilrettelægger processen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger)

  Godkendt.

  Ad ansættelse af administrativ leder.

  Ansættelsesudvalget indstiller Maikhen Petersen som administrativ leder.

  Godkendt.