Skip navigationen

Referat

Torsdag den 29. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
 • 1
  2. behandling af budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 15. september 2016 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2017-2020 inkl. de i sagen skitserede korrektioner til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Der er den 23. september 2016 indgået budgetforlig mellem et flertal af Kommunalbestyrelsens partier.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2017 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, med dertilhørende konsekvenser for økonomien og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2016. Høringssvarene fremgik af 1. behandlingssagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 29. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 29-09-2016

  Ad 1

  Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem ACOV indarbejdes i budget 2017-2020.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-9

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) og Peter Læssøe (T) spurgte til status på ARC.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på udlejningen af erhvervsområde på havnen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på drift- og vedligehold af kommunens ejendomme.