Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 08:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Ansættelse af skoleleder
  Sagsid.: 16/3270

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget skal drøfte ansættelsesudvalgets indstilling.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter ansættelsesudvalgets indstilling

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte den 22. september 2016 ansættelsesudvalgets anbefaling om ikke at ansætte en skoleleder efter den gennemførte ansættelsesrunde. På samme møde besluttede økonomiudvalget:

  ”at stillingen som skoleleder slås op med det samme. Økonomiudvalget deltager i ansættelsesudvalget, som indstiller til godkendelse i økonomiudvalget”.

  Ansættelsesudvalget har den 16. november afholdt de afsluttende samtaler, og på økonomiudvalgets møde vil udvalgets indstilling blive forelagt mundtligt.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 22. november 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-11-2016

  Ad kandidat Flemming Hartmann:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at den indstillede kandidat besidder de ønskede kvalifikationer. Kandidaten har aldrig før ledet ledere på dette niveau og han har ingen erfaring med at gennemføre en forandringsproces, hvor det drejer sig om at lede en skole på 2 matrikler.

  Liste T beklager, at økonomiudvalget går imod indstillingen fra en række fagfolk.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) tilsluttede sig protokoltilføjelsen.