Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 15. december 2016 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Meddelelse – orientering om status på kontrakter i det østlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 16/3517

  RESUMÉ:

  Forvaltningen orienterer om status på udlejning af grunde på havnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har besluttet, at eksisterende virksomheder på havnen skulle have fortrinsret til arealer i det østlige byggefelt og har bemyndiget forvaltningen til at indgå lejekontrakter.

  Der er vist interesse fra to aktører. Forvaltningen orienterer mundtligt om status på disse forhandlinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. december 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-12-2016

  Til efterretning.