Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden 1

Torsdag den 24. august 2017 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
  • 1
    Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S (lukket)
    Sagsid.: 17/2805