Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden 2

Torsdag den 24. august 2017 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Indkøb af IT-enheder til skolerne
  Sagsid.: 17/2134

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der må indkøbes flere it-enheder til skoleområdet end de besluttede 210 pc’er.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet for den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017-2020 at afsætte en samlet ramme over 4 år på 1.552.000 kr. til køb af 210 pc’er til skolerne.

  De 210 pc’er finansieres gennem leasingaftale. Indeholdt i leasingaftalen er finansiering af indkøb og etablering af computerskabe, installation af image samt kommunelicens.

  Leasing af pc’erne vil foregå via gældende udbudsregler, og administrationen vurderer, at leasing af 210 pc’er vil koste mindre end det afsatte beløb på 1.522.000 kr.

  Administrationen anmoder derfor om, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet indenfor den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen 31. august 2017