Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 9. januar 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Rekruttering af ny direktør
  Sagsid.: 18/5516

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører valg af konsulentfirma og proces for rekruttering af ny direktør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

  1. beslutter at iværksætte rekruttering af ny direktør til afløsning for Jesper Tangbæk.
  2. vælger et af de tre indhentede tilbud vedrørende bistand til rekrutteringen af ny direktør,
  3. godkender sammensætningen af ansættelsesudvalget,
  4. godkender at administrationen forhandler endelig aftale og tidsplan på plads med det valgte konsulentfirma og påbegynder processen med rekruttering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-01-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Genitor vælges.

  Ad 3

  Godkendt.

  Ad 4

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget blev den 18. december 2018 orienteret om at direktør Jesper Tangbæk har fået nyt job pr. 1. februar 2019, og at proces for rekruttering af ny direktør iværksættes umiddelbart. I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen opslås stillingen på kontraktvilkår.

  Administrationen har inviteret 3 rekrutteringsfirmaer til at afgive tilbud.

  Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder interviews af ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

  Vedhæftet som lukkede bilag er tilbud fra 3 rekrutteringsfirmaer.

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om valg af rekrutteringsfirma, forhandler administrationen en endelig tidsplan på plads med det udvalgte rekrutteringsfirma. Dog er allerede forhåndsreserveret muligheder for interviews af økonomiudvalget enten 24/1, 28/1 eller 29/1.

  Den endelige tidsplan sendes til orientering til økonomiudvalget snarest muligt, idet samtalerunder skal koordineres med mulighederne for den eksterne konsulent.

  Det foreslås at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalgets syv medlemmer samt udvalgsformanden for skoleudvalget, kommunaldirektør, direktør, to repræsentanter for afdelingscheferne, en decentral leder samt en medarbejderrepræsentant. I alt max. 14 medlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. januar 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag
  • Lukket bilag