Skip navigationen

Referat

Torsdag den 5. september 2019 kl. 08:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger:
 • 1
  Rekruttering af ny direktør
  Sagsid.: 19/3815

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører rekruttering af ny direktør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

  1. beslutter at iværksætte rekruttering af ny direktør til afløsning for Mette Jeppesen,
  1. godkender sammensætningen af ansættelsesudvalget,
  1. godkender at administrationen forhandler aftale og tidsplan på plads med konsulentfirmaet Genitor og påbegynder processen med rekruttering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-09-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen blev den 28. august 2019 orienteret om at direktør Mette Jeppesen har fået nyt job pr. 1. oktober 2019., og at administrationen anbefaler at proces for rekruttering af ny direktør iværksættes umiddelbart og gerne med tiltrædelse 1. januar 2020.

  I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen opslås stillingen på kontraktvilkår.

  Da konsulenthuset Genitor i forvejen bistår Dragør Kommune med rekruttering af ny kommunaldirektør vil der være store synergier ved også at lade Genitor rekruttere direktør til Dragør Kommune. Genitor bistår gerne med denne opgave også.

  På baggrund af Økonomiudvalget accept anbefales at administrationen forhandler en aftale og en tidsplan for processen på plads med Genitor.

  Den endelige tidsplan sendes til orientering til økonomiudvalget snarest muligt, idet samtalerunder skal koordineres med mulighederne for den eksterne konsulent.

  Det foreslås at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalgets syv medlemmer samt udvalgsformanden for skoleudvalget, direktør, to repræsentanter for afdelingscheferne, en decentral leder samt en medarbejderrepræsentant.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalg den 5. september 2019.