Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. november 2019 kl. 18:45

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Ansættelse af kommunaldirektør
  Sagsid.: 19/2594

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse af ny kommunaldirektør pr. 1. januar 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny kommunaldirektør på kontraktvilkår,

  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-11-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-11-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som kommunaldirektør til forventet besættelse 1. januar 2020.

  Ansøgningsfristen udløb den 27. oktober 2019, og der var indkommet 13 ansøgninger.

  Ansættelsesudvalget udvalgte den 29. oktober 2019 kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 5. november 2019. Anden samtalerunde afholdes den 15. november 2019.

  Ansættelsesudvalgets anbefaling om en kandidat vil foreligge til ekstraordinært Økonomiudvalgs møde den 21. november 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 21. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.