Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af procesplan
  Sagsid.: 20/335

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-02-2020

  Borgmesteren fremlægger ændringsforslag:

  1. ØU godkender forvaltningens procesplan som indebærer beslutningstagen i KB den 30.april 2020 og med følgende ændringer ad 2-6:
  2. administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag der kan bringe balance i budgettet, der fremlægges på ekstraordinært ØU den 26.februar 2020, med henblik på at der ikke generes merforbrug i 2020.
  3. at et eventuelt fremtidigt forbrug på baggrund af mindre forbrug i 2019 ikke kan finde sted før der er sket politisk behandling.
  4. at der straks indføres ansættelsesstop, således at alle evt. ansættelser skal godkendes af direktionen.
  5. At direktionen bemyndiges til at gennemføre et anlægsstop af ikke igangsatte anlægsudgifter samt revurdering af igangsatte anlæg, som drøftes på det ekstraordinære ØU den 26.februar.
  6. Forvaltningen bedes tilvejebringe overblik over likviditet, samt drifts- og anlægsøkonomi. Dette fremlægges for ØU på det ordinære ØU møde d. 20/2.

  Godkendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 3. februar 2020.

  Bilag