Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra C - Budget
  Sagsid.: 20/685

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-02-2020

  Ændringsforslag fra A til ad 1:

  At sammenligningen først fremlægges i forbindelse med den ordinære budgetproces i august.

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  4 (O+T+V)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (A+O+T)

  Godkendt.

  Ad 2-3

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (A+O+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har anmodet om at få følgendes på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår følgende;

  1) At der sideløbende i budgetprocessen frem til april måned, foretages en sammenligning af serviceniveauer mellem Dragør og Tårnby kommuner.

  2) At sammenligningen foretages på alle borgernære områder

  3) At der sideløbende med sammenligningen af serviceniveauer beskrives, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis serviceniveauerne skal harmoniseres. Såfremt der på enkelte områder ikke kan foretages denne vurdering af ressourcemæssige årsager inden for tidsfristen, angives dette og hvad en forventet sagsbehandlingstid for opgørelse vil være.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020.