Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forespørgsel om ændring betalingsfrister
  Sagsid.: 20/1087

  RESUMÉ:

  KL har henvendt sig til kommunerne omkring ændring af betalingsfrister for virksomheder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de nuværende betalingsfrister fastholdes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen forelægges Økonomiudvalget som tillægsdagsorden, idet afklaring af ændrede betalingsfrister under coronakrisen kan have stor betydning dels for de relevante erhvervsdrivende og dels for kommunens likviditet og kassebeholdning.

  I Direktørmail d.13. marts 2020 har KL fremsendt følgende til kommunerne:

  ”Overvej fremrykning af betalinger til virksomheder

  Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring. Flere kommuner forventer derfor at træffe beslutning om at betale regninger fra private virksomheder tidligere end normalt. KL opfordrer til, at alle kommuner overvejer, om det er muligt at hjælpe virksomhederne på denne måde. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at ikke alle virksomheder har en udfordring og for nogle vil det måske ligefrem medføre en ekstraomkostning pga. de negative renter. Man kan derfor overveje, om man kan skrue en løsning sammen, hvor virksomhederne selv melder ind, om de ønsker en fremrykning af betalingen.”

  KL’s opfordring har betydning både for Dragør Kommunes økonomi og organisationens ressourceforbrug vedr. regningsbetaling. Først og fremmest vil en fremrykning af betalinger og en udsættelse af opkrævninger, have betydning for kommunens likviditetssituation. Der er i februar måned over for Økonomiudvalget blevet fremlagt prognose der viser at Dragør Kommune med det nuværende forbrugsmønster blive sat under administration i slutningen af 3. kvartal, såfremt der ikke sker en økonomisk opbremsning. Forvaltningen har pr. 18.3.2020 opdateret prognosen for hhv. den gennemsnitlig kassebeholdning og dag-til-dag likviditeten, se bilag. Prognosen viser, at under forudsætning om budgetoverholdelse vil den gennemsnitlige kasseholdning være ca. 5 mio. kr. i 3 kvartal. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes budgetoverholdelse, jf. den igangsatte proces omkring reduktionsforslag til budget 2020.

  En fremrykning af betalinger og udskydelse af opkrævninger vil have yderligere negativ indvirkning på likviditeten og fremrykke tidspunktet for hvornår kommunens gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ. Dragør Kommune har i gennemsnit betalinger og opkrævninger for ca. 28 mio. kr. pr. måned. En fremrykning af hele eller dele af dette beløb vil fremrykke det tidspunkt den gennemsnitlige kassebeholdningen passerer 0 kr. (nul). På denne baggrund indstilles, at de nuværende betalingsfrister fastholdes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag