Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 07:30

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
  • 1
    Afgivelse af købstilbud på Asylgrunden (lukket)
    Sagsid.: 21/2054