Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Rekruttering af kommunaldirektør og konstituering frem til ansættelse
  Sagsid.: 21/2663

  RESUMÉ:

  Idet nuværende kommunaldirektør Henrik Harder har opsagt sin stilling, skal der i denne sag tages stilling til rekrutteringsproces i forhold til ansættelse af ny kommunaldirektør og i forhold til konstituering frem mod ansættelsen. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma,
    
  2. at ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Mads Leth Petersen, direktør Asger Villemoes Nielsen, 2 centerchefer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU,
    
  3. at borgmester Helle Barth bemyndiges til at godkende stillingsopslag og jobprofil,
    
  4. at Mads Leth Petersen fra d. 1. august 2021 konstitueres som kommunaldirektør.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 29-06-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra ACTOV:

  Muusmann vælges som rekrutteringsfirma med henblik på ansættelse af ny kommunaldirektør den 1. november.

  Anbefales overfor KB.

  Ad 2

  Anbefales overfor KB.

  Ad 3:

  Ændringsforslag fra ACTOV:

  ØU godkender stillingsopslag og jobprofil den 5. august.

  Anbefales overfor KB.

  Ad 4:

  Anbefales overfor KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-06-2021

  Ad 1-4

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Per Faldborg Olesen (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Rekruttering

  Kommunalbestyrelsen blev den 24. juni 2021 orienteret om, at kommunaldirektør Henrik Harder har valgt at fratræde sin stilling pr. 31. juli 2021. Fratrædelsen skyldes, at Henrik Harder har fået nyt job.

  Administrationen har bedt 3 rekrutteringsfirmaer om at afgive tilbud. Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder search, interviews af ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

  I bestræbelserne på, at kunne ansætte ny kommunaldirektør d. 1. oktober 2021, anmoder administrationen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at indgå aftale med det firma, som ud fra prisen, giver det bedste tilbud. Efter indgåelse af aftale vil administrationen aftale endelig tidsplan med valgt rekrutteringsfirma. Efterfølgende orienteres Økonomiudvalget. For at sikre ansættelse d. 1. oktober 2021, vil ansættelsessamtalerne blive afholdt i anden halvdel af august 2021. Derudover vil der blive afholdt interview i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil i første halvdel af juli.

  Det foreslås at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, direktør Mads Leth Petersen, direktør Asger Villemoes Nielsen, 2 centerchefer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

  Konstituering

  I perioden fra d. 1. august 2021 og frem til 1. oktober 2021 indstiller administrationen, at Mads Leth Petersen konstitueres som kommunaldirektør. Afledt af dette vil der ske en midlertidig ændring af opgavefordelingen i direktionen. Således vil Asger Villemoes Nielsen, ud over sine nuværende opgaver, få ledelsesansvaret for Center for Pleje, Omsorg og Rehabilitering, og for Center for Politik, Service og Social. Derudover vil han få ansvar for udvalgte opgaver inden for det tekniske område – fx infrastruktur. Mads Leth Petersen vil fortsætte med at have ledelsesansvar for Center for Plan, Teknik og Erhverv. Derudover overtager han ledelsesansvaret for Økonomiafdeling, og for de øvrige kommunaldirektøropgaver. Mads Leth Petersen vil understøtte budgetforhandlingerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den. 29. juni 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den. 29. juni 2021.