Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 7. juli 2021 kl. 18:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  • 1
    Anke af dom - Øresunds Alle 67 (lukket)
    Sagsid.: 18/3070