Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 9. september 2021 kl. 08:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om mulig regionalt kystbeskyttelse
  Sagsid.: 21/3498

  RESUMÉ:

  Orientering om status på samarbejde om muligt kystbeskyttelse af hovedstadsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den mundtlige orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-09-2021

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indgår i forskellige samarbejder om kystbeskyttelse, herunder om et mulig fælles regionalt kystbeskyttelse / stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om status på samarbejdet med henblik på at Økonomiudvalget efterfølgende kan drøfte om der skal fremsendes en udtalelse i sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 9. september 2021.