Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 07:30

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Flemming Blønd (L)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  • 1
    Ansættelse af direktør (lukket)
    Sagsid.: 21/8542