Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole H. Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Lisbeth Dam Larsen (A) deltog i stedet for Ole Hansen (A)
  • 1
    Indstilling af kandidat til ansættelse som borgerrådgiver (lukket)
    Sagsid.: 22/77